MILYEN FENYŐT VÁLASSZUNK?

Arcgyulladás fogak kivonása után

Megosztom Facebookon Megosztom Linkedinen Elküldöm emailben A gyökér anatómiájának nem megfelelő ismeretére vagy a komplex gyökércsatorna- viszonyok figyelembevételének elhanyagolására is vissza lehet vezetni. A régi gyökértömés eltávolításának és ismételt elkészítésének — a revíziónak — az okai között szerepel többek között a túl rövid gyökértömés, az egyértelmű túltömés vagy a meg nem tömött gyökércsatornák, valamint perforáció következtében létrejött sikertelenség.

Ebben a bejegyzésben ezeket vesszük szemügyre. Az kor előrehaladtával nem csak külsőnk változik… Csökkent éhség- és szomjúságérzet A csökkent éhség- és szomjúságérzet egy meglehetősen gyakori jelenség idősebb korban. Ez sajnos növelheti a rendellenes súlyvesztés és a kiszáradás kockázatát, melyeknek további súlyos, és egyes szélsőséges esetekben akár maradandó egészségügyi következményei is lehetnek. Csökkent kalóriaszükséglet A kor előrehaladtával és a fizikai aktivitás csökkenésével jellemzően kevesebb kalóriára van szükségünk. Ez az esetleges felszívódási zavarok és a megnövekedett tápanyagszükséglet mellett tovább bonyolítja helyzetünket, hiszen idősebb korban gyakran többet kell bevinnünk bizonyos tápanyagokból, ám mindennapi táplálkozásunk során általában kisebb adagokat és kevesebb kalóriát fogyasztunk, mint azelőtt.

A arcgyulladás fogak kivonása után eltávolítása és új gyökértömés készítése indokolt olyan klinikai tünetek esetén, mint például a fisztulaképződés, duzzanat, fájdalom, kopogtatási, ráharapási érzékenység, valamint abban az esetben, ha egy apikális lézió megnagyobbodik, vagy nem fejlődik vissza. A revízió célja az infekció eliminálása és a reinfekció megakadályozása. Még egy optimálisan elvégzett gyökérkezelés is vezethet sikertelenséghez, amennyiben a végén nem történt meg a fognak a baktériumokkal szemben jól záró felépítése, mivel a modern endodontiában sincsenek még tökéletesen hermetikusan záró gyökértömések, rágó ízületi fájdalom százszázalékos biztonsággal képesek lennének megakadályozni a baktériumok átjutását De Moor és mtsai, A perzisztáló apikális parodontitisek esetében a vezető csíra az Enterococcus faecalis Peciuliene és mtsai, ; Hancock III és mtsai, ; Pinheiro és mtsai, ; Kishen és mtsai, Az Enterococcusok Gram-pozitív mikroorganizmusok, melyek egyesével, párosával vagy rövid láncok formájában fordulnak elő.

Fakultatív anaerobok, melyek képesek arra, hogy kedvezőtlen körülmények között is növekedjenek, ami lehetővé teszi számukra, hogy szinte mindenhol megéljenek.

a jobb csípőízület ízületi gyulladása csípő fájdalom betegség

Az emberi testben normál körülmények között kimutathatók a gasztrointesztinális traktusban, s arcgyulladás fogak kivonása után a leggyakrabban izolált speciesnek számítanak. Az Enterococcus faecalis majdnem minden antibiotikummal szemben rezisztens, és csak korlátozottan érzékeny a legtöbb gyógyszerre. A fogászati irodalom alapján egyre inkább egyértelmű, hogy a gyökércsatornában alkalmazott szokásos gyógyszerekkel nem kontrollálható.

Az Enterococcus faecalison kívül Streptococcus spp. Sundqvist és munkatársai vizsgálataik során izoláltak ezenkívül Actinomyces israeliit 3xPseudoramibacter alactolyticust 1xEubacterium timidumot 1xLactobacillus catenaformist 1xPropionobacterium propionicumot 1xFusobacterium nucleatumot 1xBacteroides gracilist 3xCandida albicanst 2x.

A leggyakrabban azonban itt is az Enterococcus faecalis 9x és különböző Streptococcus-törzsek 6x fordultak elő Sundqvist és mtsai, Az ortográd revízióról való lemondásnak és a tisztán apikális sebészeti beavatkozás melletti döntésnek csak akkor van értelme, ha ortográd úton az endodontiai rendszerbe való megfelelő behatolás vagy az állapot javulása nem lehetséges, vagy nem tűnik valószínűnek DGZMK, A valóságban azonban sok esetben másként döntenek.

Egy másik vizsgálatban a fogorvosok döntését összehasonlították az endodontiai ellátásra specializálódott orvosok véleményével. A specialisták többsége az esetek többségében az ortográd revíziót választotta, a fogorvosok többsége pedig úgy döntött, hogy obszerválni kell, és nem kezelni, vagy a fogat el kell távolítani. A szerzők kiemelik, hogy hiányoznak a rosszul sikerült gyökértömések kezelésére vonatkozó specifikus irányelvek Balto és mtsai, A arcgyulladás fogak kivonása után ortográdrevíziója Amikor a különböző kezelési lehetőségek közül választunk, előnyben kell részesítenünk a sebészi beavatkozás nélküli konzervatív kezelési eljárást, tehát az ortográd revíziót Abou-Rass, ; Taintor és mtsai, ; Friedmann és mtsai, ; Lovdahl és mtsai, ; Carotte, ; Siers, ; Beer és Marcovic, A diagnózisnak különbséget kell tennie az endodontiai vagy más etiológiák között.

Ezután ki kell választani a kezelés módját, hogy miként lehet leginkább a fertőzést megszüntetni.

fájdalomláz és duzzanat a térdízületeken ízületi fájdalom romlás

Az endodontiai revízió problémákat rejt, s az orvosnak kell meghoznia a döntést, hogy melyik kezelési alternatíva a megfelelő.

Ha a diagnózis alapján nincs gyökérfraktúra, nincsenek leküzdhetetlen lépcsők és nincsenek perforációk, az ortográd revízió jelenti a választandó módszert Chalfin és mtsai, A posztoperatív fájdalom fellépése a revíziók esetében gyakoriság tekintetében nem különbözik statisztikailag szignifikánsan az iniciális gyökérkezeléseknél tapasztaltakkal Mattaschek és mtsai.

Azoknál a pácienseknél, akik fájdalommal jelentkeztek, nagyobb valószínűséggel lehetett arra számítani, hogy a kezelést követően is — legtöbbször az első 24 órában — problémák lépnek fel. Más támpontokat a posztoperatív fájdalom megjósolhatósága tekintetében az említett vizsgálatban ugyanúgy nem sikerült találni, mint a tömőanyaggal vagy a preoperatív diagnosztikával kapcsolatos összefüggést Mattascheck és mtsai, Más vizsgálatokban nagyobb számban figyeltek meg exacerbatiót olyan fogaknál, melyeknél periapikális felritkulás volt kimutatható Clem, ; Torabinejad és mtsai, ; Trope, ; Imura és Zuolo, ; Albashaireh és mtsai, ; Mattascheck és mtsai, A döntés, hogy milyen módon és milyen eszközökkel végzik a revíziót, elsősorban a gyökértömés sajátosságaitól anyaga, zárása arcgyulladás fogak kivonása után, de a kezelőorvos adottságaitól is függ.

Revízió céljára alkalmas kézi műszerek a Kerr- illetve a Hedström-reszelők. Azáltal, hogy frézeltek — arcgyulladás fogak kivonása után nem csavartak, mint a Kerr-reszelők —, a Hedström-reszelők különösen élesek, így kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyökértömő anyagban előrehaladjanak.

A csatornák első feltágításánál a nagy törésveszély miatt a Hedström-reszelőket csak nyomva-húzva, azaz reszelve szabad használni, ízületi fájdalom emelő lábak esetén azonban a reszelőket — a dugóhúzóhoz hasonlóan — be kell csavarni a gyökértömésbe. A Kerr-reszelőkkel, a Hedströmreszelőkhöz hasonlóan, arcgyulladás fogak kivonása után módon lehet eljárni.

Az egyik lehetőség abban áll, hogy egy ISO ös Kerrreszelőt egészen a munkahosszig bevezetünk. Itt ismét ISO ös méretig végzik a feltágítást Masiero és mtsai, Leírták a K-reszelőkhöz képest kivételes hajlékonyságukat szor nagyobb, mint a rozsdamentes acéléami a görbe csatornák feltágításához egészen új lehetőségeket kínált. A torziós fraktúrákkal szembeni kiváló rezisztenciájukról is beszámoltak, ami szintén a magas duktilitás következménye.

Egyre gyakrabban alkalmazzák őket a gyökértömések eltávolításához, mivel magas flexibilitásuk a csatorna kiegyenesítésének és a perforációk kialakulásának veszélyét csökkenti, ráadásul a kezelési idő lerövidül Hülsmann és Stolz, ; Sae Lim és mtsai, ; Ferreira és mtsai, ; Schirrmeister és mtsai, Arcgyulladás fogak kivonása után és Bramante megállapították, hogy a guttapercha gyökértömés eltávolítása a Quantec SC műszerek alkalmazásával igényelte a legkevesebb időt, s a törés rizikója csökkent, ha a forgási sebességet ra emelték.

Ezt a guttaperchának a magasabb sebességnél a hőképződés miatti felpuhulására vezették vissza Betti és Bramante, Valois és munkatársai a ProFile. A műszerek csak egy kis tartományban képesek plasztikusan deformálódni, s egy kezdeti, elasztikus deformációt követően már relatíve gyorsan, legtöbbször az élek előzetes deformációja nélkül eltörnek.

Egyenes gyökércsatornákban a törési minta a műszer méretével és konicitásával arányos. A nagyobb konicitású nagyobb műszerek később törnek el. A görbe csatornákban azonban pontosan fordítva van.

Beszédfejlődés

Itt a kisebb konicitásúak a arcgyulladás fogak kivonása után terhelhetők. Minél nagyobb a kónusz és a műszer mérete, annál hamarabb következik be a törés. Emellett a terhelhetőség nagyban függ az apikális görbület rádiuszától is.

Nagyobb görbületi sugár mellett a műszerek lényegesen később frakturálnak, mint a kisebbeknél Beer és mtsai, Nagyon szoros összefüggésben áll a használat gyakorisága a törési rátával Imura és mtsai, ; Baratho Filho, ; Zmener és mtsai, A műszer törése egy erősen görbe csatorna esetében a tört darab eltávolítását különösen megnehezíti, a fog hosszú távú prognózisa lényegesen rosszabbá válik Beer és mtsai, Minden anyag fárad a terhelés hatására, de szemben a kézi műszerekkel, a nikkel-titán műszerek nem deformálódnak, mielőtt eltörnek.

Az anyag károsodása tehát optikailag nem ismerhető fel Valois és mtsai, Emiatt nagyon fontos, hogy feljegyezzük, hogy egy reszelővel arcgyulladás fogak kivonása után gyökércsatornát tágítottunk fel, s ugyanígy a feltágítás nehézségi fokát is.

Az anyag fáradását meggyorsítja a csatorna erős görbülete, a műszer nagy átmérője, a nagy konicitás görbe csatornáknál és a sok autoreverz ciklus.

Általánosan érvényes javaslatok a nikkel-titán műszerek alkalmazási gyakoriságához nem fogalmazhatók meg.

Endodontiai sikertelenségek

Erősen görbülő vagy beszűkült csatornákban lehetőleg új reszelőket vessünk be. A többször használt reszelőket egyszerűbb feltágítások során használjuk.

Kerüljük az olyan tényezőket, amelyek magas torziós nyomatékhoz vezetnek, illetve vegyük figyelembe ezeket. A gyökértömés eltávolítása nikkeltitán műszerekkel A nikkel-titán műszerekkel végzett gyökértömés-eltávolítás pontos menetében műszerek és kezelőorvosok szerint léteznek különbségek.

Én egy szövegblokk vagyok. Kattints a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

A gyökértömés koronális részének eltávolításához vagy Gates—Glidden-fúrókat Hülsmann és Stolz, ; Ferreira és mtsai, ; Kosti és mtsai, ; Schirrmeister és mtsai,introfileokat vagy felhevített műszereket Sae Lim, használnak.

Legvégül kevés kivételtől eltekintve a crowndown technikát követik. A gyökértömés eltávolításának minősége a maradványok tekintetében nagymértékben függ a nikkel-titán file formájától az él geometriája, élessége, felszínének tulajdonságai. Miután azonban bevezették a RaCe rendszert Reamer with Alternating Cutting Edges, FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, SvájcSchirrmeister és munkatársai különböző vizsgálataikban szignifikánsan jobb eredményeket kaptak a törmelék eltávolítása és az anatomikus csatornaszerkezet megtartása tekintetében, mint a ProTaper esetében.

gyógyszerek ízületi fájdalmakhoz mit kell tenni a kézízületek fájdalma a lapocka felé

A szerzők ezt a váltakozó élek által biztosított jó vágóképességre vezetik vissza, valamint a műszerek sima felszínére, amit elektrokémiai kezeléssel valósítanak meg Schirrmeister, a, c, d.

Hülsmann és Bluhm egy vizsgálatában a FlexMaster és a ProTaper szignifikánsan felülmúlta a Arcgyulladás fogak kivonása után és a GT Rotaryt mind a munkahossz eléréséhez, mind a gyökértömés eltávolításához szükséges idő tekintetében.

Újra Ultrahang vizsgálatok!

A legjobb időeredményeket eukaliptol hozzáadásával érték el. A koronai és a középső gyökérharmadban a tisztítás hatásfokában is jobbnak bizonyult a FlexMaster, arcgyulladás fogak kivonása után a ProTaper, mint a Hedström-reszelők. Az apikális harmadban a FlexMaster és a Hedströmreszelők végeztek az élen. Összességében az apikális harmadban születtek a legrosszabb eredmények. A GT Rotary mind az időigény, mind a tisztítási teljesítmény tekintetében a leggyengébbnek bizonyult.

ENT House Budapest

A FlexMaster vagy a ProTaper esetében átlagosan 2 percet vett igénybe, hogy a munkahosszt elérjék, míg a GT Rotarynál és a Hedström-reszelőknél ez körülbelül 3 percig tartott Hülsmann és Bluhm, Vizsgálatukban a kézireszelőkkel megmunkált gyökércsatornákban szignifikánsan kevesebb maradvány volt fellelhető a cervikális harmadban, mint a Quantec SC használatával végzett revízióknál.

A szerzők szerint ez arra vezethető vissza, hogy a flexibilis nikkel-titán műszerekkel szemben a nemesacél file-okat a csatorna falához lehet nyomni, hogy az ott található guttaperchát eltávolítsuk.

A legrosszabb eredményeket — azon gyökércsatornákat alapul véve, melyekben maradványokat találtak — a Hedström-file-ok produkálták, ezeket követte a Quantec LX és a ProFile.

3 NAJOPASNIJA SIMPTOMA BOLESNE VRATNE KRALJEŽNICE

A legkevesebb maradványt a K-fileokkal végzett revízió eredményezte. A maradványok mennyisége ugyanakkor azokban a csatornákban, melyekből Hedström-reszelőkkel távolították éjszakai térdfájás a gyökértömést, szignifikánsan kevesebb volt, mint a Quantec LX csoportban.

Továbbá a Hedströmfile-ok Betti és Bramante vizsgálataival szemben gyorsabbnak bizonyultak. A szerzők mindkettőt arra vezetik vissza, hogy a Hedström-reszelők nagyobb guttaperchadarabokat képesek eltávolítani. A fogakat a revíziót követően megröntgenezték. Ha maradványok voltak még láthatók, folytatták a revíziót.

A Hedström-reszelők olyan kicsi maradványokat hagytak vissza, hogy radiológiailag nem voltak arcgyulladás fogak kivonása után, így a gyökértömés eltávolítását befejezettnek tekintették. Optikai megfigyeléssel azonban a maradványok láthatók voltak, ami a Hedström-reszelők rossz eredményéhez vezet a tisztítási teljesítmény tekintetében.

A Quantec LX file-ok esetében a röntgenfelvételen a maradványok láthatók voltak, s a gyökértömés eltávolítását folytatták, ami egyben az időigény szempontjából a rossz arcgyulladás fogak kivonása után vezetett Imura és mtsai, Nagyon gyakran lehet találkozni olyan összehasonlító vizsgálatokkal, melyeknél nem sikerült szignifikáns különbséget megállapítani a tisztítóhatás vonatkozásában a kézi műszerek vagy a nikkel-titán fileok között.

Mindenekelőtt a ProFile. De a Kerr file-ok, a K3 Endo System és az M4 System sem mutatnak statisztikailag szignifikáns eltéréseket az összehasonlításban Masiero és Barletta, Ahogy már Betti és Bramante, illetve Imura és munkatársai a Quantec file-ok esetében, egyes szerzők ellentmondásos eredményeket kaptak a szükséges idő tekintetében a arcgyulladás fogak kivonása után műszerek és a ProFile rendszer összehasonlításakor.

Biztonságos vásárlás

A gyökértömés eltávolítása a ProFile segítségével — egyes esetekben kloroformmal vagy anélkül — gyorsabbnak bizonyult, mint kézi megmunkálással Sae Lim és mtsai, ; Ferreira és mtsai, Barrieshi-Nusair kloroform használata mellett rövidebb kezelési időt ért el a kézi műszerekkel, mint a ProFile rendszerrel.

Ezt arcgyulladás fogak kivonása után a nikkeltitán műszerek esetében szükséges file-cserékre vezette vissza Barrieshi- Nusair, Egy tanulmányban, melyben az új Alpha file-ok tisztítóhatását hasonlították össze különböző nikkel-titán file-rendszerekkel ProFile, GT Rotary Files, Flex Master, ProTaper és a manuális megmunkálással, kiderült, hogy a csatorna teljes tisztítása egyik rendszerrel sem valósítható meg.

A törmelék mennyisége az Alpha fileok esetében a ProFile-hoz vagy a kézi műszerekéhez hasonlítható, amit a GT Rotary Files rendszer követ, kielégítő. A koronális részekben, melyeket először is a bemenettágítóval munkálnak meg, az Alpha-file-ok a tisztítás hatásfoka tekintetében az U alakú keresztmetszettel rendelkező rendszerek ProFile, GT Rotary mögött helyezkednek el.

Az apikális harmadban a törmelék eltávolítása tekintetében az arcgyulladás fogak kivonása után Alpha file mutatta a legjobb eredményeket, ezt követik az U alakú keresztmetszettel rendelkező rendszerek ProFile, GT Rotary. Ezen a területen a legrosszabb eredményeket a háromoldalú keresztmetszettel rendelkező műszerek adták Flex Master, ProTaper. Az apikális részben statisztikailag szignifikánsan eltérő törmelékfelhalmozódások voltak kimutathatók Beer és mtsai, Átöblítés és gyógyszeres lezárásaziniciális gyökérkezelés során A gyökércsatorna átöblítése és enyhíti a kézízületek duzzanatát gyógyszeres lezárás a kemomechanikai gyökércsatorna-preparáció integrált alkotórészét képezik, mivel a gyökércsatornák komplex anatómiai formával rendelkeznek.

Sem a kézi, sem pedig a rotáló gépi műszerekkel nem várható el az összes csatornafalszakasz és recessus tökéletes mechanikai megmunkálása.

A pulpa vagy a periapikális régió megbetegedésének kialakulásáért, illetve annak progressziójáért elsősorban a baktériumokat tesszük felelőssé. A gyökérkezelés elsődleges célja, hogy a gyökér csatornarendszeréből a lehető legtöbb baktériumot eltávolítsuk, illetve olyan környezetet teremtsünk, amelyben a arcgyulladás fogak kivonása után mikroorganizmusok nem képesek tovább élni.

Ezt az aszeptikus módszereket, valamint a csatornarendszer antimikrobiális öblítőszerekkel és a csatornák gyógyszeres lezárásával történő kemomechanikai preparációját kombinálva lehet elérni Athanassiadis és mtsai, Világszerte egy olyan koncepció terjedt el, mely szerint a csatornákat először mechanikailag feltágítják, miáltal a csíraszám a tizedére csökkenthető. Egyidejűleg szabaddá válik az út a fertőtlenítőszerek alkalmazása előtt, ami ideális esetben a csíraszám ös együtthatóval való csökkentését biztosítja.

A gyökércsatornák iniciális kezelése során az átöblítés célja a csíraszám és a bakteriális toxinok mennyiségének csökkentése a gyökércsatorna-rendszerben, a pulpaszövet maradványainak feloldása, eltávolítása, továbbá a mechanikai tágítás támogatása, valamint a dentinforgácsok elszállítása a DGZ és a DGZMK állásfoglalása, A gyökércsatorna-rendszer fertőtlenítésére két módszer bizonyult kivitelezhetőnek. Az egyik a csatorna intraoperatív átöblítése egy folyadékkal — egyéb fizikai eljárás alkalmazásával vagy anélkül —, a másik egy gyógyszer behelyezése arcgyulladás fogak kivonása után távú fertőtlenítés vagy a reinfekció megelőzése céljából Stoll, Az eddigi vizsgálatok a nátriumhipoklorit NaOCl mellett szólnak, mint központi jelentőségű átöblítőszer Haapsalo és mtsai, A NaOCl-nak az öblítőszerek közül egyedüliként megvan az a képessége, hogy a nekrotikus szöveteket feloldja Naenni és mtsai, Az átöblítőszert a kezelés alatt állandóan cserélgetni kell, mivel a csatornában hatékony klór a szövetek feloldásának első fázisában két percen belül felhasználódhat Moorer és Wesselink, Az egyes ülések között nem helyeztek be gyógyszert a csatornákba.

Az ötödik ülés után a NaOCl-tal átöblített 15 csatornából ben nem voltak kimutathatók a baktériumok.