A weboldalon használt sütik beállítása

Közös mobilitási támogatás

Ez a felsőoktatási mobilitási pályázattípus a felsőoktatás bármely tanulmányi területén és ciklusában rövid ciklus, alapképzés, mester- és doktori szint tanulók fizikai és vegyes mobilitását támogatja.

A hallgatók a külföldi tanulmányi időszakot szakmai gyakorlattal is kombinálhatják, és ezáltal fokozhatják a tanulási eredményeket és a transzverzális készségek fejlesztését.

Erasmus+ oktatói kreditmobilitás

Noha a hosszú távú fizikai mobilitás határozottan ajánlott, ez a pályázattípus szem előtt tartja, hogy rugalmasabb fizikai mobilitási időtartamokat kell kínálni annak érdekében, hogy a programhoz hozzáférjenek a különféle hátterű, eltérő körülményekkel rendelkező és különböző tanulmányi területeken tevékenykedő hallgatók. Ezek a tevékenységek oktatási és képzési például szakmai látogatások, megfigyelési időszakok, tanfolyamok időszakokból egyaránt állhatnak.

közös mobilitási támogatás

A pályázattípus ezenkívül támogatja a vegyes intenzív programokat, amelyek felsőoktatási intézmények csoportjai számára teszik lehetővé, hogy közösen vegyes mobilitási tanterveket és tevékenységeket hozzanak létre a hallgatók, a tudományos szakemberek és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak számára. A pályázattípus célkitűzései E pályázattípus célja, hogy hozzájáruljon egy globális hatókörű európai oktatási térség létrehozásához, és megerősítse az oktatás és a kutatás közötti kapcsolatot.

A pályázattípus célja továbbá a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, a polgári szerepvállalás, az innováció és a környezeti fenntarthatóság elősegítése Európában és azon túl azáltal, hogy minden tanulmányi területen és ciklusban tanuló hallgató számára lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányai keretében külföldön tanuljon vagy képzésben vegyen részt.

közös mobilitási támogatás

A pályázattípus céljai a következők: új nézetek, ismeretek, oktatási és kutatási módszerek, valamint munkamódszerek megismertetése a hallgatókkal a saját tanulmányi területükön az európai és nemzetközi közös mobilitási támogatás a transzverzális — például kommunikációs készségek, nyelvi készségek, kritikai gondolkodás, problémamegoldó, interkulturális és kutatási — készségek fejlesztése; azon progresszív — például digitális és zöld — készségek fejlesztése, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megbirkózzanak a jelen és a jövő kihívásaival; a személyes fejlődés — például az új helyzetekhez történő alkalmazkodás és az önbizalom — feltételeinek megteremtése.

A tevékenység emellett arra szolgál, hogy elősegítse a transznacionális és több tudományágon átívelő tantervek kidolgozását, valamint a tanulás és az oktatás innovatív módjait, többek között az online együttműködést, a kutatásalapú tanulást, továbbá az olyan kihívásalapú megközelítéseket, amelyeknek a társadalmi kihívások leküzdése a célja.

A lakhatási támogatás javíthat a munkavállalók országon belüli mobilitásán

Az Erasmus Felsőoktatási Chartát aláíró felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy — a nyelvi felkészítést is beleértve — minden szükséges támogatást megadnak a mobilitási projektek résztvevőinek. Támogatásuk érdekében valamennyi mobilitási tevékenység esetében online nyelvi támogatás valósul meg. Az Erasmus Felsőoktatási Charta egyéb elvei mellett a részt vevő felsőoktatási intézménynek csak az intézmények közötti előzetes megállapodások keretében kell végrehajtania a tanulmányi és oktatási célú mobilitást, és a leendő résztvevőket tisztességes, átlátható, koherens és dokumentált módon kell kiválasztania, a nemzeti irodával kötött támogatási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

Biztosítania kell, hogy kreditmobilitás esetén ne számítsanak fel díjat a program keretében érkező hallgatóknak a tanításért, közös mobilitási támogatás, vizsgákért, illetve laboratóriumi és könyvtári létesítményekhez való hozzáférésért. A mobilitást követően az intézménynek azt is biztosítania kell, hogy automatikusan és teljes mértékben elismerje a külföldi tanulmányi időszak eredményeit.

Pótpályázati felhívás Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre - 2022/2023

Az Erasmus Felsőoktatási Chartát kiegészíti az Erasmus Felsőoktatási Chartára vonatkozó iránymutatás 2amely támogatja a felsőoktatási intézményeket az Erasmus Felsőoktatási Chartára vonatkozó elvek végrehajtásában. A felsőoktatási intézményeknek megfelelően tiszteletben kell tartaniuk az Közös mobilitási támogatás Felsőoktatási Chartát és annak támogató iránymutatását az akkreditációt igénylő valamennyi pályázattípus végrehajtása során.

Közös mobilitási támogatás célból rendelkezésre áll az Erasmus Felsőoktatási Charta önértékelése 3amely támogatja a felsőoktatási intézményeket annak felmérésében, hogy hogyan teljesítik az Erasmus Felsőoktatási Charta elveinek végrehajtását, és mely területeket lehetne megerősíteni, valamint javaslatokat tesz a további fejlesztésre. Bár a programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatási intézményei nem jogosultak az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírására, tiszteletben kell tartaniuk annak alapelveit.

Ezért a nemzetközi mobilitásra vonatkozó intézményközi megállapodásnak kifejezetten tartalmaznia kell az olyan szempontokat, mint a hallgatók méltányos és átlátható kiválasztása, a tanulási eredmények elismerése és a közös mobilitási támogatás résztvevőinek nyújtott valamennyi szükséges támogatás. Csoportos akkreditáció — D vitamin gyulladáscsökkentő felsőoktatási mobilitási konzorciumok számára Az egyes felsőoktatási intézmények mellett felsőoktatási intézmények csoportjai is pályázhatnak felsőoktatási mobilitási projekt finanszírozására.

mobilitási célú lakhatási támogatás

Az ilyen csoportot mobilitási konzorciumnak nevezik. Ezt az akkreditációt ugyanaz a nemzeti közös mobilitási támogatás ítéli oda, amely a felsőoktatási mobilitási projekt finanszírozására irányuló kérelmet elbírálja.

Az akkreditációra és a mobilitási projektek finanszírozására irányuló kérelmeket ugyanazon pályázati felhívás keretében is be combizom zsibbadás nyújtani. Mobilitási konzorciumok nem hozhatók létre a programhoz nem társult harmadik országokban. Ki pályázhat?

Please wait while your request is being verified...

A konzorciumi akkreditáció időtartama Hová kell benyújtani a pályázatot? Mikor lehet pályázni? A pályázóknak február án közép-európai idő szerint déli óráig kell benyújtaniuk a tárgyévben vagy a következő években június 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó akkreditációs kérelmüket. Hogyan kell pályázni? Ennek részleteit a pályázati útmutató C. Az akkreditációra való kiválasztáshoz a pályázatoknak összesen legalább 60 pontot el kell érniük.

közös mobilitási támogatás

Ezenfelül minden egyes értékelési szempont esetében el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét. Vagy egyéni felsőoktatási intézményként vagy pedig mobilitási konzorcium nevében pályázhat; az előbbihez Erasmus Felsőoktatási Chartával, utóbbihoz konzorciumakkreditációval kell rendelkeznie. Ez magában foglalja a támogatások kifizetését is az uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok résztvevőinekaz előkészítést és a nyomon követést, valamint a mobilitási időszakhoz kapcsolódó eredmények automatikus elismerését.

Részt vehet a küldő felsőoktatási intézmény adminisztratív feladatainak megosztásában és elvégzésében, a résztvevők közös felkészítésében, és elősegítheti, hogy szakmai gyakorlat esetén a részt vevő hallgatók profilja jobban megfeleljen a vállalkozások igényeinek.

Select your language

Ezekben a megállapodásokban meg kell határozni a mobilitási időszak tartalmát, valamint a külföldi tanulási időszak formális elismerésének a felekre vonatkozó feltételeit. A jogok és kötelezettségek a támogatási megállapodásban szerepelnek. Ebbe fáj a harmadik ujj ízülete a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők, például a fizikai, mentális és egészségi problémákkal küzdő résztvevők, a gyermekes hallgatók, a hivatásos sportoló tanulók, valamint a mobilitásban alulreprezentált valamennyi tanulmányi területen tanuló hallgatók.

Kapcsolódás és együttműködés Együttműködés indítása közvetlenül az Üzenetekből Megoszthat jegyzeteket, prezentációkat és más elemeket az Üzenetek csoportos beszélgetéseiben; a csoport minden résztvevője automatikusan hozzá van adva a megosztott projekthez.

Ennek az elvnek a tiszteletben tartásához nélkülözhetetlenek az olyan belső kiválasztási eljárások, amelyek figyelembe veszik a méltányosságot és a befogadást, valamint átfogóan értékelik közös mobilitási támogatás pályázók érdemeit és motivációját. Ajánlott továbbá, hogy a felsőoktatási intézmények beépített mobilitási lehetőségeket — például mobilitási ablakokat — alakítsanak ki a tantervükön belül annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a különböző tanulmányi területeken tevékenykedő összes hallgató részvételét.

Kapcsolódás és együttműködés

A vegyes mobilitás e tekintetében további lehetőségeket kínálhat, közös mobilitási támogatás megfelelőbbek lehetnek bizonyos egyének vagy hallgatói csoportok számára. Ezen összefüggésen belül segíthet a befogadás és a sokszínűség kezelésében, ha a felsőoktatási intézmények befogadásért felelős ügyintézőket jelölnek ki. Környezeti fenntarthatóság és zöld gyakorlatok a felsőoktatási mobilitás keretében A felsőoktatási intézményeknek az ECHE elveivel összhangban a programhoz kapcsolódó valamennyi tevékenység esetében elő kell mozdítaniuk a környezetbarát gyakorlatokat.

Digitalizáció, valamint digitális oktatás és készségek a felsőoktatási mobilitásban A felsőoktatási intézményeknek az ECHE elveinek megfelelően és az európai diákigazolvány-kezdeményezés technikai előírásaival összhangban kell megvalósítaniuk a hallgatói mobilitás digitális kezelését. Ez azt jelenti, hogy a programban részt vevő felsőoktatási intézményeknek csatlakozniuk kell az Erasmus without Paper Network hálózathoz a mobilitási adatok cseréje, valamint az online tanulmányi megállapodások és a digitális intézményközi megállapodások kezelése érdekében, amint e funkciók működésbe lépnek 4.

 • Kutatás és konferencián való részvétel ezen pályázaton nem támogatható!
 • Egyre több embernek segít a lakhatási támogatás
 • Mobilitási lehetőségek, tapasztalatszerzés, nyelvtanulás
 • Európai Mobilitási Hét — Autómentes Nap
 • Ingatlan bérbeadása, ha kiskorú a tulajdonos Kérdés Tisztelt Szakértő!

A felsőoktatási intézmények a digitális mobilitáskezelés megvalósítására fordíthatják a szervezési támogatási forrásokat.

Az intézményeknek elő kell mozdítaniuk a vegyes mobilitást — vagyis a fizikai mobilitás virtuális elemmel történő kombinációját — az intézményükön belül annak érdekében, hogy rugalmasabb mobilitási formátumokat biztosíthassanak, illetve fokozhassák a tanulási eredményeket és a fizikai mobilitás hatását. A felsőoktatási intézményeknek garantálniuk kell a vegyes mobilitási tevékenységek minőségét, valamint a vegyes mobilitásban — többek között a virtuális elemben — történő részvétel formális elismerését.

A kiváló és a hallgatókra lehető legnagyobb hatást gyakorló mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében a mobilitási tevékenységeknek meg kell felelniük a hallgató fokozattól függő tanulási és személyes fejlődési igényeinek.

A hallgatók a következő tevékenységeket hajthatják végre: Külföldi felsőoktatási partnerintézményben töltött tanulmányi közös mobilitási támogatás A külföldi tanulmányi időszaknak közös mobilitási támogatás kell képeznie a hallgató bármely tanulmányi ciklus keretében történő, oklevélszerzésre irányuló tanulmányi programjának.

közös mobilitási támogatás

A külföldi tanulmányi időszak szakmai gyakorlatot is tartalmazhat. A tevékenységek e kombinációja szinergiákat hoz létre a külföldön szerzett felsőoktatási és szakmai tapasztalat között. A külföldi szakmai gyakorlatok bármely tanulmányi ciklusú tanulmányok keretében, valamint a frissen végzettek esetében is támogatottak.

Ez a tanárképzésben részt vevő tanárok számára kínált tanársegédi pozíciókat, valamint a hallgatók és a doktoranduszok számára biztosított kutatóasszisztensi pozíciókat is magában foglalja a releváns kutatási létesítményekben.

Tanácsadás a hatékony e-mobilitás integrációért

E mobilitási tevékenységekre az Európai horizonttal alkotott szinergiák elmélyítése érdekében az Európai horizont keretében finanszírozott kutatási projektek összefüggésén belül is sor kerülhet, teljes mértékben tiszteletben tartva tevékenységek kettős uniós finanszírozásának elkerülésére vonatkozó elvet. Amennyiben lehetséges, a szakmai gyakorlatnak a hallgató tanulmányi programjának szerves részét kell képeznie.

 1. A Pénzügyminisztérium megkeresésünkre kiemelte: cél, hogy a dolgozók munkájukért bért és ne utalványokat kapjanak.
 2. Comb szalag szakadás
 3. Tanácsadás a hatékony e-mobilitás integrációért | Energy Business Advisory | Siemens Hungary
 4. Új kihívások Az e-mobilitás töltési infrastruktúra fenntartható fejlődésének és integrációjának biztosítása Az elektromos járművek növekvő száma és politikai kezdeményezések ösztönzik a gyors töltési infrastruktúrák iránti igényt.
 5. Közérdekű adatok Még többeket juttathat munkához az akár ezer forintos lakhatási támogatás Eddig mintegy 12 ezer ember számára biztosított lakhatást és ezzel kenyérkeresetet az álláskeresők mobilitását ösztönző támogatás, amely folyamatosan igényelhető a kormányhivataloknál - közölte Bodó Sándor.
 6. Erasmus+ oktatói kreditmobilitás | Budapesti Metropolitan Egyetem
 7. Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásának célja, hogy a felsőoktatási intézmény munkatársainak lehetősége legyen külföldön oktatni, illetve szakmailag képezni magukat annak érdekében, hogy a szakértelmüket bővítsék átadják tudásukat és új gyakorlati készségeket szerezzenek új oktatási környezettel ismerkedjenek meg új és innovatív oktatásmódszertani és kurrikulumfejlesztési megközelítésekkel találkozzanak fejlesszék digitális készségeiket külföldi partnekkel közös tevékenységeket dolgozzanak ki megosszák jó gyakorlataikat és elősegítsék az együttműködést más felsőoktatási intézményekkel Kik pályázhatnak?

Doktori mobilitás A doktoranduszok sokszínű tanulási és képzési igényeinek megfelelőbb kiszolgálása, valamint a felsőoktatási munkavállalói jogállással rendelkező személyekkel való esélyegyenlőség biztosítása érdekében a doktoranduszok és azok a személyek, akik nemrégiben szereztek doktori fokozatot a továbbiakban: posztdoktorok 6 rövid vagy hosszú távú fizikai tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú mobilitási időszakot tölthetnek külföldön.

A fizikai mobilitást ajánlott virtuális elemmel kiegészíteni. Vegyes mobilitás Bármilyen hosszú, külföldi tanulmányi időszak vagy szakmai gyakorlat — többek között a doktori mobilitás — megvalósítható vegyes mobilitás formájában. A vegyes mobilitás a fizikai mobilitás és egy virtuális elem kombinációja, amely elősegíti a kollaboratív online tanulást közös mobilitási támogatás csapatmunkát.

A virtuális elem segítségével például a különböző országokból származó és különböző tanulmányi területeken tevékenykedő tanulók kapcsolatot teremthetnek online, és online kurzusokat végezhetnek, vagy közösen és egyszerre dolgozhatnak olyan feladatokon, amelyeket elismernek a tanulmányaik részeként.

Bármely hallgató vegyes mobilitást is vállalhat vegyes intenzív programban való részvétel révén, az ebben az útmutatóban ismertetett, a vegyes intenzív programokra vonatkozó egyedi támogathatósági feltételeknek megfelelően.

Megszűnt a mobilitási célú lakhatási, és a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége

Külföldi képzési időszak egy felsőoktatási partnerintézménynél, vállalkozásnál vagy más releváns munkahelyen. A képzési időszakra képzési események kivéve a konferenciákszakmai látogatások vagy megfigyelési időszakok formájában is sor kerülhet. Valamennyi külföldi oktatási vagy képzési időszakot végre lehet hajtani vegyes mobilitás formájában.

Vegyes intenzív programok Rövid, intenzív programok, amelyek a tanulás és az oktatás innovatív módjait — többek között online együttműködést — alkalmazzák.

 • Kik pályázhatnak?
 • Közös mobilitási támogatás
 • Mobilitási támogatás közös projektekhez | MTA
 • A mobilitási lehetőségek széles skálája a CHARM-EU által kínált tanulási élmény egyik legfontosabb és legizgalmasabb része: a nemzetközi hallgatótársak online és személyesen is találkozhatnak és kommunikálhatnak egymással, fejlesztve tanulmányi, személyes, szociális és szakmai kompetenciáikat, valamint erősítve a kommunikációs és nyelvi készségeiket egy egyedülálló interkulturális környezetben.
 • Kik pályázhatnak?

A programoknak kihívásalapú tanulás is részét képezheti, amelynek keretében transznacionális és különböző tudományágakon átívelő csapatok működnek együtt, és olyan megoldásra váró kérdésekkel foglalkoznak, mint például az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, vagy a régiók, városok vagy vállalkozások által azonosított egyéb társadalmi kihívások.

Az intenzív programnak hozzáadott értéket kell teremtenie a részt vevő felsőoktatási intézmények által kínált meglévő kurzusokhoz vagy képzésekhez képest, és több évet is felölelhet.

PDF letöltés Kinek adható jövőre adómentes albérleti támogatás? Jövő évtől kedvezőbb feltétellel biztosíthatnak majd szálláshelyet, vagy akár lakhatási támogatást is nyújthatnak a munkáltatók a munkahely szerinti településen lakóhellyel nem rendelkező munkavállalóik számára. Mindkét juttatás — bizonyos feltételek mellett — adómentesen adható.

A vegyes intenzív programok a fizikai mobilitást virtuális résszel ötvöző, új és rugalmasabb mobilitási formátumokat tesznek lehetővé, és azt a célt szolgálják, hogy elérjék a különféle hátterű, valamint eltérő tanulmányi területen és különböző ciklusokban részt vevő hallgatók összes típusát.

A tanulóknak a virtuális elem segítségével online kell kapcsolatot közös mobilitási támogatás egymással annak érdekében, hogy közösen és egy időben dolgozzanak olyan konkrét feladatokon, amelyek a vegyes intenzív program részét képezik, és beleszámítanak az átfogó tanulási eredményekbe. A vegyes intenzív programok kapacitást építenek a részt vevő felsőoktatási intézményekben abból közös mobilitási támogatás célból, hogy innovatív oktatási és tanulási gyakorlatokat alakítsanak ki és valósítsanak meg.

A programhoz nem társult harmadik országokat érintő nemzetközi mobilitás A felsőoktatási mobilitási pályázattípus elsődleges célja az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok közötti mobilitási tevékenységek támogatása — az európai dimenzió. Emellett a pályázattípus a programhoz nem társult harmadik országokat bevonó közös mobilitási támogatás tevékenységek két ágán keresztül támogatja a nemzetközi dimenziót az egész világon.

Az egyik ág a programhoz nem társult harmadik országok 1— A másik ág pedig a programhoz nem társult harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló mobilitást támogatja a A nem társult országokba irányuló nemzetközi mobilitási tevékenységeket mobilitási projekteknek odaítélt támogatásból finanszírozzák. Külpolitikai alapok által támogatott nemzetközi bejövő mobilitás: Ez közös mobilitási támogatás pályázattípus az EU külpolitikai prioritásait követi; ezért a tizenkét, támogatásra jogosult régióval 1— Eltérő rendelkezés hiányában az e pályázattípusban leírt nemzetközi mobilitási tevékenységek mindkét ágra alkalmazandók.

Milyen kritériumok alapján lehet pályázni és megvalósítani egy mobilitási projektet? A támogathatóság általános feltételei az általános projektszintű követelményekkel foglalkoznak, míg a következő részekben ismertetett egyedi feltételek az adott tevékenységek megvalósításával kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.

Külpolitikai alapok által támogatott mobilitási projektek esetén: uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok és a programhoz nem társult harmadik országok között a Az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok valamennyi érintett felsőoktatási intézményének rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával.

Támogatható országok Tevékenységekben történő részvétel: bármely uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország a programhoz nem társult bármely harmadik ország a külső politikai alapokból támogatott mobilitási projektek lehetséges feltételeiért lásd az A.

Belső politikák alapjaiból támogatott mobilitási projektek vegyes intenzív programjai esetében: a pályázón a pályázó felsőoktatási intézményen vagy egy pályázó mobilitási konzorcium felsőoktatási intézményén kívül a megvalósítás során legalább két másik uniós tagállam és a programhoz társult harmadik ország felsőoktatási intézményét is be kell vonni a vegyes intenzív program megszervezésébe.

A projekt időtartama Belső politikák alapjai által támogatott mobilitási projektek: 26 hónap Külpolitikai alapok által támogatott mobilitási projektek: 24 vagy 36 hónap Hová kell benyújtani a pályázatot? A pályázóknak február án, közép-európai idő szerint déli óráig kell benyújtaniuk támogatási kérelmüket az ugyanazon év június 1-jétől kezdődően belső politikai alapokból finanszírozott projektekre, valamint az ugyanazon év augusztus 1-jén kezdődő, külső tevékenységek eszközökből finanszírozott projektekre.